Volg PWN ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.


Aantal wiskundestudenten stijgt tot recordhoogte

Het aantal wiskundestudenten in het hoger onderwijs neemt spectaculair toe. Dit jaar stijgt de instroom tot boven de 1000 nieuwe studenten. Dit is een vervijfvoudiging ten opzichte van het aantal studenten dat zich in 2002 voor een studie wiskunde inschreef. Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) schrijft de hoge stijging toe aan de toenemende relevantie van wiskunde in de maatschappij en de hoge baankansen in het veld. Deze stijging is voor PWN een stimulans om het vakgebied onder de aandacht te blijven brengen.

Na een jarenlange terugloop in de jaren ’90 en ’00, zit het aantal wiskundestudenten weer sterk in de lift. Op de peildatum van 1 oktober 2015 wordt voor het eerst sinds lange tijd in de telling van de hoger onderwijsinstellingen de mijlpaal van 1000 eerstejaars studenten bereikt. De stijging lijkt mede veroorzaakt door de grote vraag naar wiskundigen op de arbeidsmarkt en het verbeterde imago van het vakgebied.
Lees meer...

Platform Wiskunde Nederland is het landelijke loket voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Het zet zich in:
voor een realistische beeldvorming over wiskunde en wiskundigen;
voor een stabiele infrastructuur van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
voor een betere positie van wiskunde in primair en voortgezet onderwijs;
voor een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
voor een betere verbinding tussen wetenschappelijke wiskunde en (innovatieve toepassingen in) het bedrijfsleven.
Kortom: PWN behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde.

Funding calls open

As part of the recently-established Mathematics for Industry Network (MI-NET) EU COST Action, whose aim is to facilitate more effective widespread application of mathematics to all Industrial sectors, we are pleases to announce that the following funding calls are open:

- One day themed Industrial Workshops

-Mathematical Modelling Training Weeks

-Research visits to Industrial or academic institutions (Short-team scientific missions)

-European Study Groups with Industry

For more information: http://mi-network.org/


Nederlandse wiskundigen helpen mee het ultieme propellerblad te ontwerpen

Er wordt steeds meer gevraagd van moderne vliegtuigmotoren, scheepspropellers, waterturbines en schroefmachines. Niet alleen op het gebied van efficiëntie, maar ook wat betreft slijtvastheid, gewicht, en concurrerende productiekosten. Dergelijke optimalisatieproblemen met meerdere doelen hebben niet één optimale oplossing. Met de huidige ontwerptools is het nagenoeg onmogelijk het beste compromis te vinden voor alle criteria. Doel van het Europese MOTOR-programma (€ 4,3 miljoen, penvoerder TU Delft, www.motor-project.eu) is om met nieuwe wiskundige concepten en geavanceerde rekentools nieuwe technologieën te ontwikkelen waarmee in minder tijd dergelijke zogenaamde fluid energy machines optimaal kunnen worden ontworpen. De kick-off van dit driejarige project vindt plaats op 10 september in Delft.
Lees meer...


Mathematics for Industry Network EU COST Action 

The Mathematics for Industry Network (MI-NET) EU COST Action was established this year. Over the next four years MI-NET will support a pan-European programme of industrial mathematics activities through Horizon 2020 COST (European Cooperation in Science and Technology) funding.

The network, which currently comprises representatives from 22 countries, aims to create a Europe-wide partnership to promote collaboration in, and the benefits of, industrial mathematics.

The Action will coordinate and support Industrial Workshops, European Study Groups with Industry (ESGI), Modelling Weeks, and Short-Term Scientific Missions to both academic and industrial hosts. Calls are now open for applications with the next deadline on 20th October 2015.

For more information on the network and the call, see the website http://mi-network.org. If you have any questions, email Vivi Rottschafer (vivi@math.leidenuniv.nl), one of the Dutch representatives in the network.

PWN ondersteuntPartner van PWN


Partner van PWN