Volg PWN ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.


IMAGINARY van start

De wiskundetentoonstelling IMAGINARY, die al in vele landen te zien is geweest, is nu ook begonnen aan zijn rondreis door Nederland. Op 16 september vond de opening plaats aan de TU Eindhoven: Gert-Martin Greuel, een van de vaders van IMAGINARY, verrichtte de officiele openingshandeling, waarna de aanwezigen alvast een kijkje konden nemen.

Op 17 september werd er in de pers aandaccht besteed aan de tentoonstelling (zie www.imaginarymaths.nl, onder de knop ‘IMAGINARY in de media). Ook in Nieuw Archief voor Wiskunde verscheen een kort artikel, en binnenkort zullen zowel Pythagoras als Euclides er aandacht aan besteden.

Inmiddels komen de eerste schoolklassen langs in Eindhoven, en zijn de eerstvolgende locaties (Twente en Amsterdam) druk bezig met de voorbereidingen. Volg de website www.imaginarymaths.nl voor nieuws en allerlei wetenswaardigheden over de tentoonstelling, alsmede voor een mooie catalogus waarin alle elementen van de tentoonstelling te vinden zijn met allerlei achtergrondinformatie.


Wiskunde in het Horizon 2020 subsidieprogramma

In het voorjaar van 2016 heeft het directoraat-generaal DG CONNECT een zogenaamde 'open consultation' gehouden over wiskunde. Wiskundigen in heel Europa konden zo hun zegje doen over het belang van wiskunde, en welke grote thema's er met wiskunde zouden moeten worden aangepakt, zoals bijvoorbeeld 'netwerken' en 'complexiteit'. Hierop is massaal gereageerd, en de eindrapportage hiervan is beschikbaar via  https://ec.europa.eu/futurium/en/content/mathematics-europe-report-open-consultation
Als follow-up van deze open consultation is er een sessie over wiskunde tijdens de 'ICT Proposer's Day' in Bratislava op dinsdag 27 september. Samen met de Europese organisatie EU-MATHS-IN (www.eu-maths-in.eu) is een programma samengesteld waarin onderzoekers worden geinformeerd over kansen voor wiskunde en wiskundigen binnen het Europese subsidieprogramma Horizon 2020. Naast de reguliere en bekende kanalen zoals ERC en Marie Sklodovska Curie (ITN, EID, EJD) zijn er ook vele mogelijkheden om enerzijds interessante en nieuwe wiskunde te ontwikkelen, anderzijds een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van industriele en maatschappelijke uitdagingen. Het volledige programma van de ICT Proposer's Day is te vinden op  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict-proposers-day-2016 . Voor het programma van de sessie over wiskunde: click hier.
Platform Wiskunde Nederland is het landelijke loket voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Het zet zich in:
voor een realistische beeldvorming over wiskunde en wiskundigen;
voor een stabiele infrastructuur van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
voor een betere positie van wiskunde in primair en voortgezet onderwijs;
voor een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
voor een betere verbinding tussen wetenschappelijke wiskunde en (innovatieve toepassingen in) het bedrijfsleven.
Kortom: PWN behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde.
De Nieuwsbrief van juli 2016 kunt u hier downloaden


Conferentie aansluiting havo-hbo

Op woensdag 28 september 2016 organiseren de LWHW (Landelijke Werkgroep HBO Wiskunde) en SLO in Utrecht de conferentie "Hier havo..., hbo hoort u mij? Aansluiten in het hbo op de vernieuwingen in het havo".
In 2013 zijn voor de natuurwetenschappelijke vakken in het havo nieuwe examenprogramma's ingevoerd. Twee jaar later gebeurde dat voor de wiskundevakken. Dit jaar is een advies over het examenprogramma informatica uitgebracht. Het is dus de hoogste tijd om docenten en curriculumontwikkelaars in het hbo, die hun onderwijs immers moeten laten aansluiten op deze vakken, op de hoogte te stellen van deze veranderingen. Tegelijk willen we havo-docenten in de betreffende vakken informeren over de wensen die in het hbo leven met betrekking tot de voorkennis van hun studenten.
Meer over het programma van de conferentie vindt u op http://www.slo.nl/agenda/hier-havo/
Christiaan Boudri (LWHW)
Jos Tolboom (SLO)

Call voor bijzondere leerstoel Computer Algebra

De stichting CAN (Computer Algebra Nederland) is voornemens om de vestiging van een bijzondere leerstoel Computer Algebra aan een Nederlandse Universiteit te faciliteren. De call zal officieel worden aangekondigd op het Nederlands Mathematisch Congres te Amsterdam. Geïnteresserden kunnen een voorstel indienen. Download de informatiebrochure.

Microsoft-onderzoeker Tour Chayes ontvangt eredoctoraat van Universiteit Leiden

Dr. Jennifer Tour Chayes, directeur van Microsoft Research in Boston en New York, ontvangt op 8 februari 2016 een Leids eredoctoraat uit handen van Frank den Hollander, hoogleraar Kansrekening en Statistische fysica.  
Dr. Jennifer Tour Chayes

Dr. Jennifer Tour Chayes

Den Hollander zegt zeer vereerd te zijn dat Tour Chayes het eredoctoraat accepteert. 'Ze is een internationaal toponderzoekster op het gebied van de statistische fysica, de stochastiek en de discrete wiskunde en heeft de afgelopen dertig jaar baanbrekend werk verricht. Daarnaast heeft ze bij Microsoft centrale rol gespeeld in het opstarten van een internationaal zeer succesvolle onderzoeksgroep Onder haar leiding zijn opnieuw grote doorbraken bereikt, op het gebied van complexe netwerken. En ze zet zich wereldwijd in voor vrouwen in de wetenschap.'

lees meer...


PWN ondersteuntPartner van PWN


Partner van PWN