Volg PWN ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.Succesformules: Toepassingen van wiskunde

Wiskundige Lex Schrijver zei eens: "Wiskunde is als zuurstof. Als het er is, merk je het niet. Als het er niet zou zijn, merk je dat je niet zonder kunt." Om een klein beetje van de wiskunde die we dagelijks inademen zichtbaar te maken heeft PWN het boek "Succesformules: toepassingen van wiskunde" ontwikkeld.

Bekijk hier het item uit "De Kennis van Nu"
 

In 36 korte hoofdstukken in een aantrekkelijk vormgegeven boek laten auteurs Bennie Mols en Ionica Smeets zien hoe wiskunde succes boekt op terreinen als economie, geneeskunde, misdaadbestrijding, logistiek, sport en kunst. Daarnaast vertellen acht invloedrijke Nederlanders, waaronder Alexander Rinnooy Kan, Jeroen van der Veer en Louise Gunning over de rol van wiskunde in hun vak en persoonlijke leven. Het boek is met name geschikt om op een laagdrempelige manier de brede toepasbaarheid van wiskunde te laten zien.

Het boek is op maandag 22 september gepresenteerd bij de opening van de NEMO-tentoonstelling "Wereld van Vormen" en wordt wijd verspreid onder universiteiten, middelbare scholen, politici, media en andere geïnteresseerden. 'Succesformules' telt 108 pagina's en is hier gratis te downloaden of in print te bestellen via dit formulier
Voor het bijbehorende lesmateriaal kunt u hier terecht.Platform Wiskunde Nederland is het landelijke loket voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Het zet zich in:
voor een realistische beeldvorming over wiskunde en wiskundigen;
voor een stabiele infrastructuur van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
voor een betere positie van wiskunde in primair en voortgezet onderwijs;
voor een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
voor een betere verbinding tussen wetenschappelijke wiskunde en (innovatieve toepassingen in) het bedrijfsleven.
Kortom: PWN behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde.Toekenning Stieltjesprijzen

De Stieltjesprijzen zijn toegekend aan Ziyang Gao en Bram Gorissen. Ziyang Gao promoveerde op 24 november 2014 in Leiden bij prof. dr. Edixhoven en prof. dr. Ullmo. De titel van proefschrift is: The mixed Ax-Lindemann Theorem and its applications tot the Zilber-Pink conjecture. Bram Gorissen promoveerde cum laude op 19 september 2014 in Tilburg bij prof. dr. ir. Den Hertog en dr. ir. Hoffmann. Zijn proefschrift draagt de titel: Practical robust optimization technoques and improved inverse planning of HDR brachytherapy.  PWN feciliteert beiden met de toekenning van de Stieltjesprijs.


Oproep voor nominaties voor de N.G. de Bruijn prijs

Met ingang van 2016 zal de N.G. de Bruijnprijs tweejaarlijks tijdens het Nederlands Mathematisch Congres worden uitgereikt. De prijs in 2016 wordt uitgereikt voor het beste wiskundig wetenschappelijke werk dat in gerefereerde tijdschriften verschenen is in de jaren 2011 tot en met 2014. De prijs wordt beschikbaar gesteld door Elsevier vanwege de samenwerking met het KWG bij het publiceren van Indagationes Mathematicae. In aanmerking voor de prijs komen kandidaten die de Nederlandse nationaliteit hebben, in Nederland wonen of verbonden zijn aan een Nederlandse instelling. De laureaat ontvangt een erepenning, een oorkonde en een geldbedrag van 4000 euro. De laureaat houdt een plenaire voordracht op het NMC. Reis- en verblijfskosten worden vergoed. Voor het NAW wordt een interview gehouden met de laureaat of de laureaat biedt een breed toegankelijk artikel aan bij het NAW.

Kandidaten worden voorgedragen middels minimaal één aanbevelingsbrief die uiterlijk 1 oktober 2015 in het bezit van de jury moet zijn. Aanbevelingsbrieven dienen gericht te worden aan de voorzitter van de jury
prof.dr. H.W. Broer, Johann Bernoulli Instituut, Postbus 407, 9700 AK Groningen
E-mail: H.W.Broer(op)rug.nl.
Iedereen wordt uitgenodigd om kandidaten voor te stellen.

Wiskunde D Online

Met ingang van schooljaar 2015/16 kunnen leerlingen Wiskunde D Online gaan volgen. Deze nieuwe mogelijkheid wordt in samenwerking door PWN en SLO opgezet om leerlingen van havo en vwo in de gelegenheid te stellen Wiskunde D te doen, als dat op hun school niet wordt aangeboden. De leerlingen krijgen via een digitale leeromgeving toegang tot leermateriaal, planningen en videolessen. Het meeste doen leerlingen in zelfstudie. Wekelijks moeten ze huiswerk insturen dat binnen een paar dagen nagekeken wordt. Om de 8 weken maken ze een toets op school.

Frits Beukers, PWN
Jos Tolboom, SLO
Evert van de Vrie, OU

ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde 2014 voor Ruben Stienstra (RUN)

Stienstra ontving op 28 november de ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (2000 euro) bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Hij bedacht een uitbreiding van de klassieke mechanica, die volledige beweging mogelijk maakt. De klassieke mechanica beschrijft de beweging van macroscopische systemen. Volgens deze theorie is beweging van een systeem niet altijd volledig. In de kwantummechanica beschrijft men de microscopische wereld van atomen en elektronendeeltjes en is beweging juist altijd volledig (zonder begin en einde). Beweging is te definiëren op ieder tijdstip. Ruben onderzocht of hij vanuit deze volledige beweging een onvolledige klassieke beweging kon verkrijgen door de zogenaamde klassieke limiet te nemen. Hij gebruikte hierbij simulaties. Dat lukte niet, hij zag nog steeds volledige beweging. Vervolgens legde hij de omgekeerde weg af, van klassieke mechanica naar kwantummechanica. Het lukte hem om de klassieke mechanica zo aan te passen dat beweging daar in enkele situaties ook volledig werd. De jury vindt zijn scriptie helder en goed gebalanceerd geschreven, voorzien van motivatie, computersimulaties en voorbeelden en afgewisseld met elegante wiskundige redeneringen. De ASML Afstudeerprijs werd uitgereikt door John Koster, Sr. Director ASML SW Development.


Vormen ontdekken in de nieuwe wiskundetentoonstelling bij Nemo

Op maandag 22 september is de nieuwe tentoonstelling “Wereld van Vormen” officieel geopend in Nemo. De tentoonstelling gaat over wat leuk en interessant is aan wiskunde, voor mensen met of zonder wiskundeknobbel en is mede tot stand gekomen door en met PWN.
Lees verder...
 

PWN ondersteuntPartner van PWN


Partner van PWN