Volg PWN ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.Succesformules: Toepassingen van wiskunde

Wiskundige Lex Schrijver zei eens: "Wiskunde is als zuurstof. Als het er is, merk je het niet. Als het er niet zou zijn, merk je dat je niet zonder kunt." Om een klein beetje van de wiskunde die we dagelijks inademen zichtbaar te maken heeft PWN het boek "Succesformules: toepassingen van wiskunde" ontwikkeld.

Bekijk hier het item uit "De Kennis van Nu"
 

In 36 korte hoofdstukken in een aantrekkelijk vormgegeven boek laten auteurs Bennie Mols en Ionica Smeets zien hoe wiskunde succes boekt op terreinen als economie, geneeskunde, misdaadbestrijding, logistiek, sport en kunst. Daarnaast vertellen acht invloedrijke Nederlanders, waaronder Alexander Rinnooy Kan, Jeroen van der Veer en Louise Gunning over de rol van wiskunde in hun vak en persoonlijke leven. Het boek is met name geschikt om op een laagdrempelige manier de brede toepasbaarheid van wiskunde te laten zien.

Het boek is op maandag 22 september gepresenteerd bij de opening van de NEMO-tentoonstelling "Wereld van Vormen" en wordt wijd verspreid onder universiteiten, middelbare scholen, politici, media en andere geïnteresseerden. 'Succesformules' telt 108 pagina's en is hier gratis te downloaden of in print te bestellen via dit formulier
Voor het bijbehorende lesmateriaal kunt u hier terecht.Platform Wiskunde Nederland is het landelijke loket voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Het zet zich in:
voor een realistische beeldvorming over wiskunde en wiskundigen;
voor een stabiele infrastructuur van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
voor een betere positie van wiskunde in primair en voortgezet onderwijs;
voor een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
voor een betere verbinding tussen wetenschappelijke wiskunde en (innovatieve toepassingen in) het bedrijfsleven.
Kortom: PWN behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde.ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde 2014 voor Ruben Stienstra (RUN)

Stienstra ontving op 28 november de ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (2000 euro) bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Hij bedacht een uitbreiding van de klassieke mechanica, die volledige beweging mogelijk maakt. De klassieke mechanica beschrijft de beweging van macroscopische systemen. Volgens deze theorie is beweging van een systeem niet altijd volledig. In de kwantummechanica beschrijft men de microscopische wereld van atomen en elektronendeeltjes en is beweging juist altijd volledig (zonder begin en einde). Beweging is te definiëren op ieder tijdstip. Ruben onderzocht of hij vanuit deze volledige beweging een onvolledige klassieke beweging kon verkrijgen door de zogenaamde klassieke limiet te nemen. Hij gebruikte hierbij simulaties. Dat lukte niet, hij zag nog steeds volledige beweging. Vervolgens legde hij de omgekeerde weg af, van klassieke mechanica naar kwantummechanica. Het lukte hem om de klassieke mechanica zo aan te passen dat beweging daar in enkele situaties ook volledig werd. De jury vindt zijn scriptie helder en goed gebalanceerd geschreven, voorzien van motivatie, computersimulaties en voorbeelden en afgewisseld met elegante wiskundige redeneringen. De ASML Afstudeerprijs werd uitgereikt door John Koster, Sr. Director ASML SW Development.


Vormen ontdekken in de nieuwe wiskundetentoonstelling bij Nemo

Op maandag 22 september is de nieuwe tentoonstelling “Wereld van Vormen” officieel geopend in Nemo. De tentoonstelling gaat over wat leuk en interessant is aan wiskunde, voor mensen met of zonder wiskundeknobbel en is mede tot stand gekomen door en met PWN.
Lees verder...
 

PWN ondersteuntPartner van PWN


Partner van PWN