Volg PWN ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.


Rapport "tussen wal en schip"

Wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland

In het najaar van 2013 heeft het bestuur van Platform Wiskunde Nederland een commissie ingesteld die gevraagd werd een inventarisatie uit te voeren van de stand van zaken van wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland, van fondsen en middelen voor wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek, en van onderzoeksthema’s voor de toekomst, als ook om een voorstel te doen voor vervolgstappen  ter bevordering van wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland. Hier treft u het eindrapport aan van deze commissie, waarin onder andere wordt geconcludeerd dat de stand van zaken van het wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland zorgelijk is: de beschikbare formatie op de verschillende universiteiten is te beperkt. Het rapport bevat aanbevelingen om deze situatie te verbeteren. Het PWN bestuur zal een aantal van deze aanbevelingen overnemen, met name betreffende het bevorderen van het aantal leerstoelen wiskundedidactiek. 

Download het rapport.Platform Wiskunde Nederland is het landelijke loket voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Het zet zich in:
voor een realistische beeldvorming over wiskunde en wiskundigen;
voor een stabiele infrastructuur van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
voor een betere positie van wiskunde in primair en voortgezet onderwijs;
voor een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
voor een betere verbinding tussen wetenschappelijke wiskunde en (innovatieve toepassingen in) het bedrijfsleven.
Kortom: PWN behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde.Stieltjes Prijs

Kortgeleden is de jaarlijkse Stieltjes Prijs toegekend. 2013 was een jaar met veel wiskunde proefschriften van uitzonderlijke kwaliteit. Twee proefschriften - op twee heel verschillende vakgebieden - waren in alle aspecten voorbeeldig. Reden om voor 2013 bij hoge uitzondering twee prijzen uit te reiken en wel aan

* Benjamin Sanderse;

   op 19 maart 2013 cum laude gepromoveerd aan de TUE bij prof. dr. ir. Barry Koren.

   Titel proefschrift: “Energy-conserving discretization methods for the incompressible Navier-Stokes equations, Application to the simulation of wind-turbine wakes”.

* Pavel Zorin-Kranich;

   op 12 september 2013  gepromoveerd aan de UvA  bij prof. dr. Ale Jan Homburg, copromotor dr. Tanja Eisner.

   Titel proefschrift: “Ergodic theorems for polynomials in nilpotent groups”.

Het verslag van de Selectiecommissie staat op de website WONDER.


Optimaal beslissen in de Life Sciences

Aan de hand van een casus laat Wageningen Universiteit en Research Center in deze verdiepingscursus zien hoe je in de Life Sciences strategische beslissingen kunt nemen op grond van mathematische modellen. Als centraal voorbeeld gebruiken ze het modelleren van het beheer van kudden in een savannegebied en gaan na hoe woestijnvorming kan worden voorkomen.
De casus die ze behandelen lijkt specifiek voor Afrika, maar het model en de wiskundige technieken die gebruikt worden zijn heel generiek en sluiten aan bij de lesstof in Wiskunde B en D: het oplossen van differentiaalvergelijkingen, het maximum bepalen van functies en continue dynamische systemen.
Docenten: Prof. dr. Jaap Molenaar en dr. ir. Hans Stigter
Datum: donderdag 30 oktober 2014
Tijd: 15.00 tot 20.00
Kosten: € 110,- inclusief avondmaaltijd en cursusmateriaal
Meer informatie:  klik hier of kijk op www.wageningenur.nl/docenten

Michelle Sweering (17) beste wiskundemeisje van de wereld

De Nederlandse Michelle Sweering is op de Internationale Wiskunde Olympiade als beste meisje van de wereld geëindigd. Ze haalde als enige meisje een gouden medaille. Ook Jeroen Winkel (17) en Peter Gerlagh (18) legden beslag op een gouden medaille. Hiermee werd Nederland als beste van West-Europa 13e in het landenklassement.

De Internationale Wiskunde Olympiade vond van 6 tot 13 juli plaats in Kaapstad, Zuid-Afrika. Op elk van de twee wedstrijddagen kregen de leerlingen drie opgaven van hoog wiskundig niveau voor hun kiezen, waar ze vier en een half uur aan konden werken. Het Nederlandse team was dit jaar uitzonderlijk sterk: alle zes leerlingen haalden een medaille.
De resultaten van de afzonderlijke leerlingen:
• 32 punten, goud: Jeroen Winkel (17 jaar, Nijmegen, 6vwo, Stedelijk Gymnasium Nijmegen)
• 31 punten, goud: Peter Gerlagh (18 jaar, Tilburg, 6vwo, Theresia Lyceum Tilburg)
• 29 punten, goud: Michelle Sweering (17 jaar, Krimpen aan den IJssel, 6vwo, Erasmiaans Gymnasium Rotterdam)
• 23 punten, zilver: Bas Verseveldt (17 jaar, Tilburg, 6vwo, Theresia Lyceum Tilburg)
• 22 punten, zilver: Matthew Maat (14 jaar, Enschede, 4vwo, Bonhoeffer College Enschede)
• 18 punten, brons: Tysger Boelens (18 jaar, Ter Apel, 6vwo, RSG Ter Apel)

Van de 560 deelnemers ontvingen er 133 deelnemers een bronzen, 113 een zilveren en 49 een gouden medaille.Certificaat bijzondere studieresultaten uitgereikt aan Aalt Jelle Wemmenhove

Aalt Jelle Wemmenhove heeft tijdens zijn diploma-uitreiking bij het Carolus Clusius College in Zwolle het certificaat "Bijzondere studieresultaten" van PWN uitgereikt gekregen. Aalt Jelle behaalde een 10 voor zowel wiskunde B als wiskunde D op zijn cijferlijst. We wensen Aalt Jelle veel succes tijdens zijn studie Technische Wiskunde aan de TU Eindhoven.PWN ondersteuntPartner van PWN


Partner van PWN