Volg PWN ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.Succesformules: Toepassingen van wiskunde

Wiskundige Lex Schrijver zei eens: "Wiskunde is als zuurstof. Als het er is, merk je het niet. Als het er niet zou zijn, merk je dat je niet zonder kunt." Om een klein beetje van de wiskunde die we dagelijks inademen zichtbaar te maken heeft PWN het boek "Succesformules: toepassingen van wiskunde" ontwikkeld.In 36 korte hoofdstukken in een aantrekkelijk vormgegeven boek laten auteurs Bennie Mols en Ionica Smeets zien hoe wiskunde succes boekt op terreinen als economie, geneeskunde, misdaadbestrijding, logistiek, sport en kunst. Daarnaast vertellen acht invloedrijke Nederlanders, waaronder Alexander Rinnooy Kan, Jeroen van der Veer en Louise Gunning over de rol van wiskunde in hun vak en persoonlijke leven. Het boek is met name geschikt om op een laagdrempelige manier de brede toepasbaarheid van wiskunde te laten zien.

Het boek is op maandag 22 september gepresenteerd bij de opening van de NEMO-tentoonstelling "Wereld van Vormen" en wordt wijd verspreid onder universiteiten, middelbare scholen, politici, media en andere geïnteresseerden. 'Succesformules' telt 108 pagina's en is hier gratis te downloaden of in print te bestellen via dit formulier.Platform Wiskunde Nederland is het landelijke loket voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Het zet zich in:
voor een realistische beeldvorming over wiskunde en wiskundigen;
voor een stabiele infrastructuur van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
voor een betere positie van wiskunde in primair en voortgezet onderwijs;
voor een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
voor een betere verbinding tussen wetenschappelijke wiskunde en (innovatieve toepassingen in) het bedrijfsleven.
Kortom: PWN behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde.Vormen ontdekken in de nieuwe wiskundetentoonstelling bij Nemo

Op maandag 22 september is de nieuwe tentoonstelling “Wereld van Vormen” officieel geopend in Nemo. De tentoonstelling gaat over wat leuk en interessant is aan wiskunde, voor mensen met of zonder wiskundeknobbel en is mede tot stand gekomen door en met PWN.
 
In de tentoonstelling “Wereld van Vormen” maak je kennis met meetkunde, onder andere door het vouwen van veelvlakken (polyhedrons), het maken van doorsnedes, schatten van inhoudsmaten, het maken van anamorfosen, de werking van perspectief en landmeten. Ontdek hoe je van driehoeken en vierkanten nieuwe vormen kunt maken, hoeveel jouw lengte en schoenmaat lijkt op de gemiddelde lengte en maat van de bezoekers in NEMO en waarom een symmetrisch gezicht als mooi wordt ervaren. Er zijn meetinstrumenten van vroeger en nu en je leert zelf hoe je de snelste weg kiest met gebruik van meetkundige principes.
NEMO maakt wiskunde hiermee een instrument dat je in de wereld om je heen overal kunt gebruiken. Door te onderzoeken hoe de principes werken, krijgen kinderen en volwassenen spelenderwijs handvatten om wiskunde te begrijpen en toe te passen.
 
Wereld van Vormen” is mede tot stand gekomen dankzij adviezen van wiskundetijdschrift Pythagoras, Hogeschool Utrecht, het Freudenthal Instituut, Platform Wiskunde Nederland,  NEMO’s bijzonder hoogleraar Maartje Raijmakers van de Universiteit van Amsterdam en anderen. Deze tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van hoofdpartner Google, BankGiro Loterij, ASML, PPG Industries, Platform Wiskunde Nederland en bruiklenen van Nederlandse musea.

PWN ondersteuntPartner van PWN


Partner van PWN