Laatste nieuws

Woman breaks pi world record
 
Woman breaks pi world record
Emma Haruka Iwao smashes pi world record with Google help. The value of the number pi has been calculated to a new world record length of 31 trillion digits, far past the previous record of 22 trillion.Emma Haruka Iwao, a Google employee from Japan, found the new digits with the help of the company’s cloud…
Twee crashes van de Boeing 737 MAX, toeval of niet?
 
Twee crashes van de Boeing 737 MAX, toeval of niet?
Rekenen aan een al of niet toevallige samenloop van omstandigheden. Na de tweede crash van een Boeing 737 MAX in korte tijd, mag dit type toestel niet meer vliegen tot er duidelijkheid is over de oorzaak. Behalve technisch onderzoek, kan ook kansberekening een indicatie geven of er structureel iets mis is met een bepaald type…
Lancering Platform Wiskunde Vlaanderen
 
Lancering Platform Wiskunde Vlaanderen
De wiskunde in Vlaanderen staat op een kruispunt. Er is dringend nood aan een gecoördineerde aanpak die alle actoren verenigt: het onderwijs, de onderzoekers, het bedrijfsleven en de overheid. We pleiten daarom voor de oprichting van een Platform Wiskunde Vlaanderen, dat de volgende doelstellingen realiseert: • Het uitdragen en benadrukken van het belang van de…
Kubisme 2.0
 
Kubisme 2.0
Conceptuele kunst met 1×1×1-kubusjes in een 3×3×3-kubus Kunstenares Edith Cohen vroeg zich af hoeveel verschillende figuren opgebouwd uit 1×1×1-kubusjes je kunt maken die in een 3×3×3-kubus passen. Haar broer, de wiskundige Arjeh Cohen, kon dat uitrekenen. Maar het antwoord hangt natuurlijk af van wat je precies onder ‘figuur’ en onder ‘verschillend’ verstaat. Lees verder: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/kubisme-2-0/
Masterclass “Networks and their applications”
 
Masterclass “Networks and their applications”
Op 14 maart en op 21 maart is er wederom een masterclass over ‘Networks’. De masterclass is gericht op bovenbouw leerlingen VWO en hun docenten. Ditmaal in Eindhoven (14-03) en Leiden (21-03).  De masterclass duurt één dag. De voertaal is Engels. Deelname is kosteloos. Afgelopen schooljaar organiseerde NETWORKS  een masterclass  voor leerlingen waarin promovendi  hun…
College Tour for Business: Data Analytics
 
College Tour for Business: Data Analytics
The Committee Innovation of PWN (Platform Wiskunde Nederland), Utrecht University and TopQuants are proud to announce their second College Tour on Data Analytics for professionals. The college tour consists of a series of lectures on a number of related topics. Each topic is selected to align with current developments and trends in analytics, data science and machine learning.…
Stieltjesprijs 2018 voor beste Nederlandse wiskundeproefschrift toegekend
 
Stieltjesprijs 2018 voor beste Nederlandse wiskundeproefschrift toegekend
Op donderdag 13 december 2018  is de jury voor de Stieltjesprijs bijeengekomen voor het toekennen van deze prijs voor het beste wiskundige proefschrift verschenen in de periode januari t/m augustus 2018. Omdat de Stieltjesprijs uitgereikt wordt op het NMC en niet meer in het najaar zoals vroeger gebruikelijk, heeft de commissie op verzoek van het bestuur deze eenmalige…
Studiegroep Wiskunde met de Industrie kraakt bedrijfsproblemen
 
Studiegroep Wiskunde met de Industrie kraakt bedrijfsproblemen
Met wallen onder hun ogen hielden de wiskundigen van de Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) op vrijdag hun eindpresentatie voor de deelnemende bedrijven. Zij hebben van 28 januari t/m 1 februari een week lang hun tanden gezet in zes wiskundige vragen uit het bedrijfsleven. Lees meer:https://twitter.com/platformwisk/status/1092772376587235328 Video: https://twitter.com/platformwisk/status/1092772376587235328

Vakantiecursus


Platform Wiskunde Nederland organiseert jaarlijks de vakantiecursus voor leraren in de exacte vakken in havo, vwo en hbo en andere belangstellenden. Dit is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. De cursus wordt sinds 1946 jaarlijks gegeven. De cursus is voor wiskundedocenten van elk niveau toegankelijk, evenals voor studenten van lerarenopleidingen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus met teksten van de voordrachten. Bij de cursus is inbegrepen een warme maaltijd op vrijdag en een lunch op zaterdag. De vakantiecursus is een professionaliseringsactiviteit die is aangemeld bij het Lerarenregister (in de afgelopen jaren 10 registerpunten). Voor de Vakantiecursus 2018 klikt u hier.

Partners en ondersteuning

PWN is partner van NWO, KWG en NVvW

logonwo kwg  NVvW

PWN ondersteunt KennisLink

Kennislink