Laatste nieuws

Zit de dood je in het bloed?
 
Zit de dood je in het bloed?
Bloedtest wil vooral kwetsbare 60-plussers identificeren.Een score gebaseerd op de concentraties van 14 biochemische stoffen in het bloed, voorspelt de kans op overlijden iets beter dan bekende risicofactoren als bloeddruk, overgewicht en cholesterol. Maar of de ene voorspelling echt beter is dan de andere, is nog niet zo simpel vast te stellen. Want wil jeā€¦
Is stemmen op een 70-plusser verstandig?
 
Is stemmen op een 70-plusser verstandig?
6 van de 27 presidentskandidaten zijn ouder dan zeventig. President van de VS geldt als een van de zwaarste banen ter wereld. Niettemin staan er pensioengerechtigde kandidaten voor in de rij. Moeten kiezers wel stemmen op iemand die ā€“ als hij al in leven blijft ā€“ misschien tijdens zijn eerste termijn al de eerste verschijnselenā€¦
Kosmische straling tast gezondheid astronauten niet of nauwelijks aan
 
Kosmische straling tast gezondheid astronauten niet of nauwelijks aan
In de ruimte sta je bloot aan meer, en anderssoortige straling dan op aarde of in een vliegtuig. Maar aan astronauten en kosmonauten is tot nu toe niets te merken van gezondheidsschade door straling, blijkt uit een nieuwe statistische analyse. Dat betekent nog niet dat eventuele Marsreizigers nu geen probleem met kosmische straling krijgen. Leesā€¦
Platform Wiskunde Nederland start video-project ā€˜Wiskunde in Beeldā€™.
 
Platform Wiskunde Nederland start video-project ā€˜Wiskunde in Beeldā€™.
Eerder publiceerde PWN het boekje ā€™Succesformules’ //www.platformwiskunde.nl/boek-succesformules/waarin o.a. Alexander Rinnooy Kan, Jeroen van der Veer en Louise Gunning over de rol van wiskunde in hun vak en persoonlijke leven vertellen. Het boek is met name geschikt om op een laagdrempelige manier de brede toepasbaarheid van wiskunde te laten zien.Dit boek wordt veel gbruikt in hetā€¦
Oorkondes excellente leerlingen uitgereikt op Curacao
 
Oorkondes excellente leerlingen uitgereikt op Curacao
Ook op Curacao zijn oorkondes uitgereikt aan leerlingen die een zeer hoog eindcijfer op het eindexamen Wiskunde hebben behaald. Op het Marnix College Cas Cora overhandigde Moirama Hendriks-Permit, docente Wiskunde aan deze school de oorkondes aan Jonathan Marten en Zita Thissen.
Vakantiecursus 2019
 
Vakantiecursus 2019
Vakantiecursus voor wiskundeleraren: thema: Deep Learning, 23 en 24 augustus te Amsterdam en 30 augustus en 31 augustus te Eindhoven. AlleĀ informatieĀ enĀ aanmeldenĀ via:Ā www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus

Vakantiecursus


Platform Wiskunde Nederland organiseert jaarlijks de vakantiecursus voor leraren in de exacte vakken in havo, vwo en hbo en andere belangstellenden. Dit is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. De cursus wordt sinds 1946 jaarlijks gegeven. De cursus is voor wiskundedocenten van elk niveau toegankelijk, evenals voor studenten van lerarenopleidingen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus met teksten van de voordrachten. Bij de cursus is inbegrepen een warme maaltijd op vrijdag en een lunch op zaterdag. De vakantiecursus is een professionaliseringsactiviteit die is aangemeld bij het Lerarenregister (in de afgelopen jaren 10 registerpunten). Voor de Vakantiecursus 2018 klikt u hier.

Partners en ondersteuning

PWN is partner van NWO, KWG en NVvW

logonwoĀ kwg Ā NVvW

PWN ondersteunt KennisLink

Kennislink Ā