Laatste nieuws

Masterclass “Networks and their applications”
 
Masterclass “Networks and their applications”
Op 14 maart en op 21 maart is er wederom een masterclass over ‘Networks’. De masterclass is gericht op bovenbouw leerlingen VWO en hun docenten. Ditmaal in Eindhoven (14-03) en Leiden (21-03).  De masterclass duurt één dag. De voertaal is Engels. Deelname is kosteloos. Afgelopen schooljaar organiseerde NETWORKS  een masterclass  voor leerlingen waarin promovendi  hun…
College Tour for Business: Data Analytics
 
College Tour for Business: Data Analytics
The Committee Innovation of PWN (Platform Wiskunde Nederland), Utrecht University and TopQuants are proud to announce their second College Tour on Data Analytics for professionals. The college tour consists of a series of lectures on a number of related topics. Each topic is selected to align with current developments and trends in analytics, data science and machine learning.…
Stieltjesprijs 2018 voor beste Nederlandse wiskundeproefschrift toegekend
 
Stieltjesprijs 2018 voor beste Nederlandse wiskundeproefschrift toegekend
Op donderdag 13 december 2018  is de jury voor de Stieltjesprijs bijeengekomen voor het toekennen van deze prijs voor het beste wiskundige proefschrift verschenen in de periode januari t/m augustus 2018. Omdat de Stieltjesprijs uitgereikt wordt op het NMC en niet meer in het najaar zoals vroeger gebruikelijk, heeft de commissie op verzoek van het bestuur deze eenmalige…
Studiegroep Wiskunde met de Industrie kraakt bedrijfsproblemen
 
Studiegroep Wiskunde met de Industrie kraakt bedrijfsproblemen
Met wallen onder hun ogen hielden de wiskundigen van de Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) op vrijdag hun eindpresentatie voor de deelnemende bedrijven. Zij hebben van 28 januari t/m 1 februari een week lang hun tanden gezet in zes wiskundige vragen uit het bedrijfsleven. Lees meer:https://twitter.com/platformwisk/status/1092772376587235328 Video: https://twitter.com/platformwisk/status/1092772376587235328
Workshop Mathematical Modeling and System-Theoretic Analysis
 
Workshop Mathematical Modeling and System-Theoretic Analysis
Date and Time: February 13, 2019, 10:00 – 17:30Venue: MF 11-12, Floor 5, Metaforum, Eindhoven University of Technology, The Netherlands It is our great pleasure to announce our three renowned and internationally recognized keynote speakers: Peter Markowich, Volker Mehrmann and Marie-Therese Wolfram along with several experts both from abroad and within Netherlands. The morning session…
Ebrina Smallegange (voorzitter NVvW) over de rekentoets
 
Ebrina Smallegange (voorzitter NVvW) over de rekentoets
Vanochtend (23 januari) gaf Ebrina Smallegange, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), een heldere uitleg over de plannen van de NVvW betreffende het rekenonderwijs, en integratie daarvan in wiskunde en andere vakken. De rekentoets, zoals door de minister voorgesteld, en waar al vele jaren over wordt gediscussieerd, wordt niet ondersteund door de NVvW.…
Statistiek bedrijven met één proefpersoon
 
Statistiek bedrijven met één proefpersoon
Speciaal geschikt voor zeldzame ziektes Om de werking van een geneesmiddel te testen, zijn niet altijd grote groepen proefpersonen nodig. Mede dankzij Bayesiaanse statistiek kan elke individuele proefpersoon betrouwbare informatie opleveren. Onderzoekers van het Radboud UMC lieten zien dat zulke trials soms een volwaardig alternatief zijn voor de klassieke testmethode met grote groepen patiënten. Mexiletine,…
The Era of Mathematics
 
The Era of Mathematics
The power of mathematical thinking Mathematics is everywhere. We use it to regulate online payments, find the shortest walking route through a city, predict the weather, optimise train schedules, plan availability of ambulances, develop safe medicine and trace down criminals. Mathematics is also important for innovation in business and industry. In this symposium scientists from…

Vakantiecursus


Platform Wiskunde Nederland organiseert jaarlijks de vakantiecursus voor leraren in de exacte vakken in havo, vwo en hbo en andere belangstellenden. Dit is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. De cursus wordt sinds 1946 jaarlijks gegeven. De cursus is voor wiskundedocenten van elk niveau toegankelijk, evenals voor studenten van lerarenopleidingen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus met teksten van de voordrachten. Bij de cursus is inbegrepen een warme maaltijd op vrijdag en een lunch op zaterdag. De vakantiecursus is een professionaliseringsactiviteit die is aangemeld bij het Lerarenregister (in de afgelopen jaren 10 registerpunten). Voor de Vakantiecursus 2018 klikt u hier.

Partners en ondersteuning

PWN is partner van NWO, KWG en NVvW

logonwo kwg  NVvW

PWN ondersteunt KennisLink

Kennislink