Vier miljoen euro ter overbrugging voor wiskundeclusters

De wiskundeclusters kunnen vier miljoen euro aan overbruggingsfinanciering tegemoet zien, via NWO Exacte Wetenschappen van het ministerie van OCW. De clusters hebben in het verleden van OCW en van EZ middelen ontvangen, maar worden niet structureel gefinancierd. Ook het huidige budget (2011-2013) is een tijdelijke overbrugging. Structurele financiering van het wiskundig toponderzoek blijft daarom urgent. Lees meer.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.