Twaalf tenure track posities voor wiskunde

Om het wiskundig onderwijs en onderzoek op niveau te houden realiseren de wiskundeclusters twaalf tenure track posities aan de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dit wordt mede bekostigd uit de vier miljoen euro overbruggingsfinanciering die vorig jaar is toegekend door het ministerie van OCW aan NWO Exacte Wetenschappen.

Sinds een aantal jaren is er een positieve ontwikkeling gaande binnen de Nederlandse wiskunde. De studentenaantallen bevinden zich weer op het hoge niveau van de jaren ’80. Het lijkt dus alsof het goed gaat met de wiskunde, maar de omvang van de wiskundige staf aan de universiteiten is ondertussen wel gehalveerd. Tot op heden heeft de wiskundegemeenschap deze ontwikkeling opgevangen door de krachten te bundelen via de wiskundeclusters. Deze samenwerkingsverbanden geven kritische massa en focus aan het wiskunde-onderzoek, en creĆ«ren daarmee ook carriĆØremogelijkheden op die gebieden binnen de wiskunde waarin Nederland het best presteert.

Tenure track posities
De twaalf beschikbare tenure track posities bieden jonge wiskundige onderzoekers kans op aanzienlijke groei in hun wetenschappelijke carriĆØre. Zij moeten de wiskundige staf in Nederland een impuls geven, om zo de groeiende studentenaantallen te kunnen bedienen en het wiskundig onderzoek op niveau te houden. Dit is nodig om te kunnen bijdragen aan het leggen van de basis voor technologische innovaties. Binnen de vier wiskundeclusters, verspreid over in totaal tien wiskunde instituten in Nederland, zijn diverse vacatures opengesteld. De betreffende universiteiten en instellingen betalen mee aan de beschikbare posities.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.