Grensverleggend onderzoek onder druk door verandering in onderzoekfinanciering

Het wetenschappelijk onderzoek dat universiteiten uitvoeren wordt op twee manieren gefinancierd:

  1. Historisch gezien is de onderzoekbijdrage die universiteiten van de rijksoverheid ontvangen de belangrijkste financieringsbron (eerste geldstroom). Dit geld is in principe vrij besteedbaar: universiteiten kunnen zelf bepalen voor welk onderzoek ze het inzetten.
  2. De afgelopen jaren zijn de zogenaamde tweede en derde geldstroom steeds belangrijker geworden. Voor deze geldstromen geldt dat wetenschappers onderzoekvoorstellen moeten indienen bij externe partijen (bijvoorbeeld NWO, de EU of bedrijven). Deze partijen bepalen welke projecten en onderzoekers gefinancierd worden.

VSNU pleit voor extra en gebalanceerde financiering
De verhouding tussen de geldstromen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Afgezet tegen het Bruto Binnenlands Product is het onderzoekdeel van de eerste geldstroom de laatste decennia flink gekrompen. Een steeds groter deel van onze wetenschappers werkt aan onderzoeken die gefinancierd worden door externe partijen; een steeds kleiner deel werkt aan onderzoek dat gefinancierd wordt uit de rijksbijdrage. De VSNU pleit voor een extra investering in de eerste geldstroom om de onderzoekfinanciering in balans te brengen en te versterken.

Lees verder: http://www.vsnu.nl/verandering-onderzoekfinanciering.html

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.