VISIE OP WISKUNDE IN HET VO

In het kader van Curriculum.nu is de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW)
gevraagd een visiedocument aan te leveren aan het ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde. Dit
document dient de rol van rekenen en wiskunde in het voortgezet onderwijs te karakteriseren
en in te gaan op de positie van deze vakken over tien jaar, met speciale aandacht voor
samenhang en doorlopende leerlijnen. De NVvW heeft de vraag voorgelegd aan de Commissie
Onderwijs van de koepelorganisatie Platform Wiskunde Nederland (PWN) in haar rol als
permanente curriculumcommissie voor wiskunde. De commissie heeft het visiedocument eind
oktober overhandigd aan de NVvW, en tot 1 december hebben NVvW-leden de mogelijkheid te
reageren op het stuk. Voor meer informatie, alsmede voor een download van het visiedocument,
ga naar: https://www.nvvw.nl/27029

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.