Vacature: Contactpersoon follow-up Studiegroep Wiskunde met de Industrie (m/v)

Platform Wiskunde Nederland, zoekt:
Contactpersoon follow-up Studiegroep Wiskunde met de Industrie (m/v).
die verantwoordelijk is voor het onderhouden van contacten met bedrijven in het kader van
de Studiegroep Wiskunde met de Industrie.

Taken:

 •  bijhouden website Studiegroep Wiskunde met de Industrie
 •  verslaglegging van ervaringen van bedrijven met de Studiegroep Wiskunde met de
  Industrie
 •  inventarisatie van vervolgprojecten bij bedrijven en deze projecten bekend maken bij wiskundigen werkzaam aan universiteiten en hogescholen in Nederland
 •  intensiveren van samenwerking van wiskundig Nederland met bedrijven door middel van acquisitie van projecten

Geboden:

 •   een betaalde functie (één dag per week)
 •   de mogelijkheid om de werkzaamheden gedeeltelijk vanuit thuis te verrichten met  de mogelijkheid zelf de tijd in te delen

Gevraagd:

 •   brede kennis van de wiskunde
 •  goede communicatieve vaardigheden
 •   uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook het Engels.
 •   affiniteit met toegepast wiskundig onderzoek en contacten met bedrijven

Studiegroepen Wiskunde met de Industrie:
Sinds 1998 worden in Nederland naar Brits voorbeeld jaarlijks Studiegroepen Wiskunde met
de Industrie georganiseerd, die een uitstekend platform vormen voor zeer concrete toegepaste
wiskunde en directe contacten tussen bedrijfsleven en wiskundigen. Een overzicht van de
jaarlijkse edities in Nederland is te vinden op de website www.swi-wiskunde.nl De
Studiegroepen Wiskunde met de Industrie worden gecoördineerd door een landelijk comité
bestaande uit Vivi Rottschäfer (Universiteit Leiden) en Alessandro Di Bucchianico
(Technische Universiteit Eindhoven). Elk jaar is er een andere kennisinstelling die de
Studiegroep Wiskunde met de Industrie organiseert, ondersteund door het landelijk comité.

Over PWN:
De Studiegroepen Wiskunde met de Industrie zijn organisatorisch ondergebracht bij de
Commissie Innovatie van het Platform Wiskunde Nederland. Het Platform Wiskunde
Nederland behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse
wiskunde. De Commissie Innovatie heeft als doelstelling:

 •  het vergroten van de rol van wiskunde bij innovatievraagstukken in het bedrijfsleven.
 •  het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid met mogelijkheden van wiskunde
  bij het Nederlands bedrijfsleven.
 • het vergroten van de interesse in wiskundig Nederland voor toegepast onderzoek met het bedrijfsleven.

De Studiegroep Wiskunde met de Industrie is een belangrijk middel van de Commissie Innovatie om bovengenoemde doelstellingen te bereiken. Om vervolgprojecten na een Studiegroep te realiseren en bedrijfscontacten te onderhouden en te intensiveren is een structuur nodig waarin deze projecten een plek vinden. Die vervolgprojecten kunnen allerlei vormen hebben, zoals een stage of een afstudeerproject of betaald contractonderzoek (meestal via een promovendus).

Meer informatie:

 •  Vivi Rottschäfer, Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden, e-mail:
  vivi@math.leidenuniv.nl, tel.: 071 – 527 7113.
 •  Alessandro Di Bucchianico, Faculteit Wiskunde en Informatica, Technische
  Universiteit Eindhoven, e-mail: a.d.bucchianico@tue.nl, tel. : 040 – 472902.

Sollicitaties dienen voor 15 april per e-mail gestuurd te worden naar:
bureau@ platformwiskunde.nl

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.