Stieltjesprijs 2017 voor beste Nederlandse wiskundeproefschrift toegekend aan Jorn van der Pol

Juryverslag Stieltjesprijs 2017

Op maandag 10 september is de jury voor de Stieltjesprijs bijeengekomen voor het beste wiskundige proefschrift uit 2017. De jury bestond dit jaar uit Odo Diekmann (UU),  Aernout van Enter (RUG), Richard Gill (UL), Barry Koren (TU/e), Frans Oort (UU, voorzitter) en  Marc Uetz (UT).  In totaal zijn 94 proefschriften beoordeeld; na een eerste selectie is er een shortlist opgesteld van 8 proefschriften. In verschillende stadia van onze beoordeling zijn externe adviezen ingewonnen.

De jury was onder de indruk van het zeer hoge niveau van de proefschriften. De jury was unaniem in haar mening dat één proefschrift qua kwaliteit, diepgang en originaliteit boven de rest uitstak en stelt daarom voor om de Stieltjesprijs 2017 toe te kennen aan dr.ir. Jorn van der Pol van de TU Eindhoven voor het proefschrift getiteld ”Large matroids: enumeration and typical properties”.

Van der Pol is in staat geweest om door een verband te leggen tussen enumeratie en complexiteit, een doorbraak te bereiken wat betreft de vraag hoeveel matroïden er op een vaste verzameling punten zijn, en typische eigenschappen van grote matroïden af te leiden. Aan deze vraagstukken wordt al sinds de jaren 70 gewerkt door verschillende onderzoekers van formaat, waaronder Donald Knuth. Het onderzoek van Van der Pol geeft een nieuw inzicht in dit vakgebied; het heeft de combinatoriek van matroïden een indrukwekkende, nieuwe impuls gegeven. In één van de rapporten lezen we:  “ … it is rather unusual and highly impressive that a single PhD thesis makes such a groundbreaking change in the status of a field that has been active since almost 50 years”. In een ander advies lezen we: ” …  no PhD dissertation that I have seen in my university in 35 years matches the quality of Jorns dissertation”.

De jury roemt de excellente kwaliteit van het onderzoek en is vol lof over de diepgang en originaliteit van het werk. Het goed geschreven concluderende hoofdstuk “Discussion and future work” getuigt van inzicht, overzicht en visie. Geraadpleegde externe onderzoekers op dit vakgebied hebben veel waardering voor het werk van Van der Pol. Zeven artikelen, met Van der Pol als één van de auteurs, zijn verschenen in toptijdschriften binnen de discrete wiskunde, met lovende referee rapporten.

Jorn van der Pol is daarom in de ogen van de jury een waardig winnaar van de Stieltjesprijs 2017.

Klik hier voor een verslag van de promotie van Jorn van der Pol.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.