14 December bijeenkomst Aansluiting bij Europa

Het¬†“Deltaplan¬†voor¬†de¬†wiskunde”¬†maakt¬†in¬†Actielijn¬†11¬†gewag¬†van
“Aansluiting¬†bij¬†Europa”.¬†Zowel¬†bij¬†aanvragen¬†voor¬†ERC¬†grants,¬†als¬†bij de¬†talloze¬†andere¬†mogelijkheden¬†voor¬†subsidiering,¬†blijven¬†de
Nederlandse wiskundigen achter, terwijl we het in Nederland als geheel
wel erg goed doen. Teneinde de situatie voor de Nederlandse wiskunde
te verbeteren, organiseert PWN, samen met het gespecialiseerde bureau
Yellow¬†Research,¬†en¬†met¬†financi√ęle¬†ondersteuning¬†door¬†NWO,¬†een
bijeenkomst waarin het startsein wordt gegeven voor meer activiteit
richting Europese subsidies. Lokaal geven universiteiten wel
ondersteuning, maar niet specifiek voor wiskundigen, en dat is hard
nodig. Door samen hier aan te werken, zullen we ook voordeel
ondervinden, zoals ook duidelijk is gebleken bij de recente
ontwikkelingen rondom het Sectorplan Beta+Techniek, hetgeen een direct
gevolg is van de reeks rapporten welke de Nederlandse wiskundigen de
afgelopen jaren samen hebben geschreven (Visiedocument, Deloitte
rapport, Deltaplan).

Wij verzoeken u om bijgaande aankondiging breed te verspreiden, en om
wiskundigen te stimuleren het evenement bij te wonen, en actief deel
te nemen. Tijdens het evenement zullen afspraken gemaakt worden voor
vervolgactiviteiten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het zich
aanmelden als reviewer voor Europese subsidieprojecten, waarin
Nederlandse wiskundigen ook achterblijven in vergelijking met
buitenlandse¬†collega’s.¬†Dit¬†heeft¬†dan¬†weer¬†zijn¬†weerslag¬†op¬†successen
in¬†Europese¬†programma’s.

Klik hier voor alle informatie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.