Stieltjesprijs 2018 voor beste Nederlandse wiskundeproefschrift toegekend

Op donderdag 13 december 2018  is de jury voor de Stieltjesprijs bijeengekomen voor het toekennen van deze prijs voor het beste wiskundige proefschrift verschenen in de periode januari t/m augustus 2018. Omdat de Stieltjesprijs uitgereikt wordt op het NMC en niet meer in het najaar zoals vroeger gebruikelijk, heeft de commissie op verzoek van het bestuur deze eenmalige extra ronde ingelast. De prijzen voor de perioden 2017-2018 en 2018 worden op het NMC 2019 uitgereikt.

De proefschriften van Souvik Dhara (TU/e) en van Joost Nuiten (UU) kwamen als winnaar uit de bus. Dhara (TU/e) voor zijn proefschrift: ” Critical percolation on random networks with prescribed degrees”, en Nuiten (UU) voor zijn proefschrift: “Lie Algebroids in derived differential geometry”.
Download hier het juryverslag Stieltjesprijs 2018.

Link naar proefschrift Dhara:
https://www.thenetworkcenter.nl/Events/PhD-Defenses/event/140/PhD-Defense-Souvik-Dhara

Link naar proefschrift Nuiten: https://www.uu.nl/en/events/lie-algebroids-in-derived-differential-topology

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.