Nieuw wiskundig model voor medicijn in het brein

Medicijnen tegen hersenziekten toedienen is een probleem apart, onder meer omdat de hersenen goed afgeschermd zijn van het lichaam. Een wiskundig model kan daar verbetering in brengen.
Lees het hele artikel.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.