24 november: de Ars et Mathesisdag

Zaterdag 24 november organiseert Ars et Mathesis (het platform voor mensen met belangstelling voor Kunst in relatie tot Wiskunde) de Ars et Mathesisdag: een symposium over Kunst en Wiskunde. Lokatie: het Mathematisch Instituut en het Freudenthal Instituut van de Universiteit van Utrecht. Alle informatie vindt u in de nieuwsbrief en…

Lees meer

14 December bijeenkomst Aansluiting bij Europa

Het “Deltaplan voor de wiskunde” maakt in Actielijn 11 gewag van “Aansluiting bij Europa”. Zowel bij aanvragen voor ERC grants, als bij de talloze andere mogelijkheden voor subsidiering, blijven de Nederlandse wiskundigen achter, terwijl we het in Nederland als geheel wel erg goed doen. Teneinde de situatie voor de Nederlandse wiskunde te verbeteren, organiseert PWN, samen met het gespecialiseerde bureau Yellow Research, en met financiële ondersteuning door NWO, een bijeenkomst waarin het startsein wordt gegeven voor meer activiteit richting Europese subsidies. Lokaal geven universiteiten wel ondersteuning, maar niet specifiek voor wiskundigen, en dat is hard nodig. Door samen hier aan te werken, zullen we ook voordeel ondervinden, zoals ook duidelijk is gebleken bij de recente ontwikkelingen rondom het Sectorplan Beta+Techniek, hetgeen een direct gevolg is van de reeks rapporten welke de Nederlandse wiskundigen de afgelopen jaren samen hebben geschreven (Visiedocument, Deloitte rapport, Deltaplan). Wij verzoeken u om bijgaande aankondiging breed te verspreiden, en om wiskundigen te stimuleren het evenement bij te wonen, en actief deel te nemen. Tijdens het evenement zullen afspraken gemaakt worden voor vervolgactiviteiten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het zich aanmelden als reviewer voor Europese subsidieprojecten, waarin Nederlandse wiskundigen ook achterblijven in vergelijking met buitenlandse collega’s. Dit heeft dan weer zijn weerslag op successen in Europese programma’s. Klik hier voor alle informatie.

Lees meer

SWI 2019: invitation for companies to propose problems

The next Study Group Mathematics with Industry will be held at Wageningen University & Research from January 28 to February 1, 2019. Companies are invited to contact the organization committee to propose problems. How to participate If you wish to contribute a problem to SWI 2019, please contact the organization…

Lees meer

Aan wiskunde ontkomt niemand

Stefan Buijsman schreef een boek: “Plussen en minnen”, over de rol van de wiskunde in een mensenleven. Dat begint al bij de wiskundige vaardigheden die iedereen vanaf zijn of haar geboorte bezit, om via boekhouden en belastingen uit te komen op de vele toepassingen van vandaag de dag. Wat blijkt?…

Lees meer

Uitreiking medailles IMO finalisten

Vrijdag 9 november werden de nederlandse finalisten van de internationale wiskunde olympiade in het zonnetje gezet. Uit handen van Wil Schilders, directeur van PWN ontvingen zij een medaille. De nederlandse medaillisten van de IMO 2018: – Thomas Chen, brons (18 punten) * studeert nu wiskunde en informatica in Leiden *…

Lees meer

Newsletter NWO week 42

Mathematics of Planet Earth Symposium on November 8 The MPE Symposium will be held at CWI, Amsterdam on November 8, 2018 from 12.30-18.00. The theme this time is Patterns and Mathetmatical Structures. Keynote speakers are: Henk Dijkstra (IMAU, Utrecht), Felix Beckebanze (Mathematical Institute, Utrecht), and Henk Schuttelaars (Mathematics, T.U. Delft).…

Lees meer

Message ICIAM President wrt 2019 ICIAM Prizes

It is my pleasure to announce today the winners of the 2019 ICIAM Prizes. These prizes will be awarded during the opening ceremony of the ICIAM 2019 congress that will take place in Valencia (Spain) on 15-19 July, 2019. Following our rules, the public announcement has been made today. Please,…

Lees meer

‘CWI Lectures on Privacy and Security’ on 15 November 2018.

Centrum Wiskunde & Informatica invites you to ‘CWI Lectures on Privacy and Security’ on 15 November 2018. The symposium is aimed towards a general academic audience. The program committee for this afternoon consists of Prof. Ronald Cramer (CWI, Leiden University) and Dr. Jaap-Henk Hoepman (Radboud University, University of Groningen, Tilburg…

Lees meer