Innovatie

Vacature Contactpersoon Wiskunde en Industrie (m/v)

Platform Wiskunde Nederland zoekt een
Contactpersoon Wiskunde en Industrie (m/v)
die contacten met bedrijven onderhoudt in het kader van de Studiegroep Wiskunde met de Industrie.

Over PWN
Het Platform Wiskunde Nederland behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse wiskunde. Binnen PWN heeft de Commissie Innovatie als doelstelling om de toepassing van wiskunde in het bedrijfsleven te intensiveren. In de activiteiten van de Commissie Innovatie neemt de Studiegroep Wiskunde met de Industrie een belangrijke plaats in.

Studiegroep Wiskunde met de Industrie
Sinds 1998 worden in Nederland naar Brits voorbeeld jaarlijks een Studiegroep Wiskunde met de Industrie georganiseerd. Dit evenement levert praktische toepassingen van wiskunde in het bedrijfsleven. Ook leidt het tot directe contacten tussen bedrijfsleven en wiskundigen uit universiteiten en hogescholen, die soms een structureel karakter krijgen. Een overzicht van de jaarlijkse edities in Nederland is te vinden op de website www.swi-wiskunde.nl.

Jouw rol
Als contactpersoon Wiskunde en Industrie is het jouw taak om de contacten die voortkomen uit de Studiegroep Wiskunde met de Industrie te onderhouden, te intensiveren en waar mogelijk om te zetten in concrete samenwerkingsprojecten. Die vervolgprojecten kunnen allerlei vormen hebben, zoals een stage of een afstudeerproject of betaald contractonderzoek (meestal via een promovendus).

Jouw taken

 • intensiveren van samenwerking van wiskundig Nederland met bedrijven door middel van acquisitie van projecten
 • inventarisatie van projecten die voortkomen uit de Studiegroep Wiskunde met de Industrie en deze projecten bekend maken  bij  wiskundigen werkzaam aan universiteiten en hogescholen in Nederland
 • bijhouden website Studiegroep Wiskunde met de Industrie
 • verslaglegging van ervaringen van bedrijven met de Studiegroep Wiskunde met de Industrie

Wat we bieden

 • een betaalde functie (twee dagen per week met mogelijk een uitbreiding om de taken van de Commissie Innovatie breder te gaan ondersteunen)
 • de mogelijkheid om de werkzaamheden gedeeltelijk vanuit thuis te verrichten met de mogelijkheid zelf de tijd in te delen.

Wat we vragen

Wij zoeken een kandidaat met de volgende kwaliteiten en vereisten

 • Een aantoonbare affiniteit met en brede kennis van wiskunde, bijvoorbeeld in de vorm van een Bachelorsdiploma (HBO), Masterdiploma (WO) of PhD in een wiskundige discipline of in een aanverwante discipline;
 • Een sterke interesse in contacten met bedrijven en aantoonbare ervaring met bedrijfsprocessen op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Goede organisatorische vaardigheden;
 • Vloeiende beheersing van Nederlands en Engels
 • Tenminste 5 tot 10 jaar relevante werkervaring.

Meer informatie

 • Vivi Rottschäfer, Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden, e-mail: vivi@math.leidenuniv.nl
 • Alessandro Di Bucchianico, Faculteit Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Eindhoven, e-mail: a.d.bucchianico@tue.nl, tel.: 040 – 2472902

Sollicitaties dienen voor 2 juni per e-mail gestuurd te worden naar:
bureau@platformwiskunde.nl

 Samenstelling

 • Vivi Rottschäfer, voorzitter (UL)
 • Kees Vuik, plaatsvervangend voorzitter (TUD, wetenschappelijk directeur 4TU.AMI)
 • Alessandro Di Bucchianico (TUE)
 • Bram van den Broek (Hogeschool Fontys)
 • Diederik Fokkema (ING)
 • Mark Roest (VORtech)
 • Ed van Daalen (Marin)
 • Mark van Assem (NWO, adviseur)
 • Wil Schilders (directeur PWN, adviseur)

Portefeuillehouder PWN-bestuur: Sjoerd Verduyn Lunel

Doelstellingen

De Commissie Innovatie heeft de volgende doelstellingen:

 • Door samenwerking de innovatie in het bedrijfsleven en kennisinstituten helpen bevorderen
 • Vragen die rondom de toepassing van de wiskunde spelen beantwoorden door middel van het Transferpunt Wiskunde en Innovatie.
 • Outreach: bekendheid geven aan toepassingen van Wiskunde.

Activiteiten

De Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) bestaat al sinds geruime tijd en wordt elk jaar door een andere universiteit georganiseerd. Gedurende een week worden vragen van enkele bedrijven en instituten door wiskundigen besproken en wordt er naar oplossingen gezocht. 

De College Tour Data Analytics for Professionals is een activiteit die de commissie samen met TopQuants uitvoert en zich richt op kennisoverdracht naar bedrijven.

Samenwerking

In april 2010 hield 4TU.AMI haar openingssymposium. Het Applied Mathematics Institute (AMI) is een initiatief van de wiskundeafdelingen van de drie Technische Universiteiten. Bij 4TU.AMI staan valorisatie, toepassingen en transfer van hoogwaardige wiskundekennis centraal. Bijna gelijktijdig met 4TU.AMI kreeg het PWN vorm. De commissie innovatie van PWN deelt verscheidene doelen met 4TU.AMI en het streven is om een nauwe samenwerking tussen beide organisaties op te bouwen zodat de versterking van de Toegepaste Wiskunde die 4TU.AMI voor de drie Technische Universiteiten wil bereiken, ook in algemenere zin binnen PWN gerealiseerd kan worden voor alle Universiteiten.

Recent is het initiatief voor een European Institute of Mathematics for Innovation (EIMI) genomen. Dit initiatief is voortgekomen uit de “Forward Look on Mathematics and Industry” (FMLI) van de ESF; het ESF-rapport is begin december aan de Europese Commissie aangeboden. Kort hiervoor is door een consortium van 6 instituten een voorstel ingediend voor een “Design Study” die volgens de planning eind 2011 van start zal gaan. Het consortium wordt aangevoerd door het ESF en bestaat onder meer uit MATHEON, het instituut voor toegepaste wiskunde dat de wiskundeafdelingen van de drie Berlijnse universiteit (HU, FU, TU) en twee instituten (ZIB, WIAS) verenigt. MATHEON is een strategische samenwerking aangegaan met 4TU.AMI; MATHEON heeft daarom AMI uitgenodigd zich als partnerorganisatie bij het consortium aan te sluiten. Deze constructie maakt het mogelijk dat via de Commissie Innovatie van PWN ook de toegepaste wiskundigen van de algemene universiteiten bij de totstandkoming van EIMI betrokken kunnen worden.

Presentaties NCM 2013: Funding Mathematics

 1. PWN Presentatie Funding Mathematics
 2. Mathematics Simplified
 3. Top Sectors
 4. RUN NWO

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.