Innovatie

 Samenstelling

 • Vivi Rottschäfer, voorzitter (UL)
 • Kees Vuik, plaatsvervangend voorzitter (TUD, wetenschappelijk directeur 4TU.AMI)
 • Alessandro Di Bucchinanico (TUE)
 • Bram van den Broek (Hogeschool Fontys)
 • Diederik Fokkema) (EY)
 • Steven Kelk  (Maastricht University)
 • Andre Ran (VU)
 • Mark van Assem (NWO, adviseur)
 • Wil Schilders (directeur PWN, adviseur)

Portefeuillehouder PWN-bestuur: Sjoerd Verduyn Lunel

Platform Wiskunde Nederland, zoekt:
Contactpersoon follow-up Studiegroep Wiskunde met de Industrie (m/v).
die verantwoordelijk is voor het onderhouden van contacten met bedrijven in het kader van
de Studiegroep Wiskunde met de Industrie.

Taken:

 •  bijhouden website Studiegroep Wiskunde met de Industrie
 •  verslaglegging van ervaringen van bedrijven met de Studiegroep Wiskunde met de
  Industrie
 •  inventarisatie van vervolgprojecten bij bedrijven en deze projecten bekend maken bij wiskundigen werkzaam aan universiteiten en hogescholen in Nederland
 •  intensiveren van samenwerking van wiskundig Nederland met bedrijven door middel van acquisitie van projecten

Geboden:

 •   een betaalde functie (één dag per week)
 •   de mogelijkheid om de werkzaamheden gedeeltelijk vanuit thuis te verrichten met  de mogelijkheid zelf de tijd in te delen

Gevraagd:

 •   brede kennis van de wiskunde
 •  goede communicatieve vaardigheden
 •   uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook het Engels.
 •   affiniteit met toegepast wiskundig onderzoek en contacten met bedrijven

Studiegroepen Wiskunde met de Industrie:
Sinds 1998 worden in Nederland naar Brits voorbeeld jaarlijks Studiegroepen Wiskunde met
de Industrie georganiseerd, die een uitstekend platform vormen voor zeer concrete toegepaste
wiskunde en directe contacten tussen bedrijfsleven en wiskundigen. Een overzicht van de
jaarlijkse edities in Nederland is te vinden op de website www.swi-wiskunde.nl De
Studiegroepen Wiskunde met de Industrie worden gecoördineerd door een landelijk comité
bestaande uit Vivi Rottschäfer (Universiteit Leiden) en Alessandro Di Bucchianico
(Technische Universiteit Eindhoven). Elk jaar is er een andere kennisinstelling die de
Studiegroep Wiskunde met de Industrie organiseert, ondersteund door het landelijk comité.

Over PWN:
De Studiegroepen Wiskunde met de Industrie zijn organisatorisch ondergebracht bij de
Commissie Innovatie van het Platform Wiskunde Nederland. Het Platform Wiskunde
Nederland behartigt de belangen van, en fungeert als spreekbuis voor, de gehele Nederlandse
wiskunde. De Commissie Innovatie heeft als doelstelling:

 •  het vergroten van de rol van wiskunde bij innovatievraagstukken in het bedrijfsleven.
 •  het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid met mogelijkheden van wiskunde
  bij het Nederlands bedrijfsleven.
 • het vergroten van de interesse in wiskundig Nederland voor toegepast onderzoek met het bedrijfsleven.

De Studiegroep Wiskunde met de Industrie is een belangrijk middel van de Commissie Innovatie om bovengenoemde doelstellingen te bereiken. Om vervolgprojecten na een Studiegroep te realiseren en bedrijfscontacten te onderhouden en te intensiveren is een structuur nodig waarin deze projecten een plek vinden. Die vervolgprojecten kunnen allerlei vormen hebben, zoals een stage of een afstudeerproject of betaald contractonderzoek (meestal via een promovendus).

Meer informatie:

 •  Vivi Rottschäfer, Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden, e-mail:
  vivi@math.leidenuniv.nl, tel.: 071 – 527 7113.
 •  Alessandro Di Bucchianico, Faculteit Wiskunde en Informatica, Technische
  Universiteit Eindhoven, e-mail: a.d.bucchianico@tue.nl, tel. : 040 – 472902.

Sollicitaties dienen voor 15 april per e-mail gestuurd te worden naar:
bureau@ platformwiskunde.nl

 

Doelstellingen

De Commissie Innovatie heeft de volgende doelstellingen:

 • Door samenwerking de innovatie in het bedrijfsleven en kennisinstituten helpen bevorderen, met een speciale focus op het MKB.
 • Vragen die rondom de toepassing van de wiskunde spelen beantwoorden door middel van het Transferpunt Wiskunde en Innovatie.
 • Outreach: bekendheid geven aan toepassingen van Wiskunde.

Context

De Studieweek Wiskunde en Industrie (SWI) bestaat al sinds geruime tijd en wordt elk jaar door een andere universiteit georganiseerd. Gedurende een week worden vragen van enkele bedrijven en instituten door wiskundigen besproken en wordt er naar oplossingen gezocht. In internationaal verband zijn er ook de Study Groups with Industry die een vergelijkbare opzet hebben.

In april 2010 hield 4TU.AMI haar openingssymposium. Het Applied Mathematics Institute (AMI) is een initiatief van de wiskundeafdelingen van de drie Technische Universiteiten. Bij 4TU.AMI staan valorisatie, toepassingen en transfer van hoogwaardige wiskundekennis centraal. Bijna gelijktijdig met 4TU.AMI kreeg het PWN vorm. De commissie innovatie van PWN deelt verscheidene doelen met 4TU.AMI en het streven is om een nauwe samenwerking tussen beide organisaties op te bouwen zodat de versterking van de Toegepaste Wiskunde die 4TU.AMI voor de drie Technische Universiteiten wil bereiken, ook in algemenere zin binnen PWN gerealiseerd kan worden voor alle Universiteiten.

Recent is het initiatief voor een European Institute of Mathematics for Innovation (EIMI) genomen. Dit initiatief is voortgekomen uit de “Forward Look on Mathematics and Industry” (FMLI) van de ESF; het ESF-rapport is begin december aan de Europese Commissie aangeboden. Kort hiervoor is door een consortium van 6 instituten een voorstel ingediend voor een “Design Study” die volgens de planning eind 2011 van start zal gaan. Het consortium wordt aangevoerd door het ESF en bestaat onder meer uit MATHEON, het instituut voor toegepaste wiskunde dat de wiskundeafdelingen van de drie Berlijnse universiteit (HU, FU, TU) en twee instituten (ZIB, WIAS) verenigt. MATHEON is een strategische samenwerking aangegaan met 4TU.AMI; MATHEON heeft daarom AMI uitgenodigd zich als partnerorganisatie bij het consortium aan te sluiten. Deze constructie maakt het mogelijk dat via de Commissie Innovatie van PWN ook de toegepaste wiskundigen van de algemene universiteiten bij de totstandkoming van EIMI betrokken kunnen worden.

Presentaties NCM 2013: Funding Mathematics

 1. PWN Presentatie Funding Mathematics
 2. Mathematics Simplified
 3. Top Sectors
 4. RUN NWO

Reageren is niet mogelijk