Math for all! (men and women), november 30th

We would like to invite all of you (female AND male junior and senior mathematicians, directors of institutes, deans, management, gender officers, human resource management, etc.) to come together to discuss and together improve the gender balance in mathematics during the next annual meeting of EWM-NL: Math for all! (menā€¦

Lees meer

Spannende eindstrijd Nederlandse Wiskunde Olympiade

De winnaars van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 2016 zijn bekend: Levi van de Pol (15, Veenendaal), Thomas Chen (15, Den Haag) en Wietze Koops (15, Meppel) maakten in de spannende finale alle drie geen enkele fout. Daarmee hebben zij de eerste prijs gewonnen, elk in hun eigen categorie: respectievelijk klasā€¦

Lees meer

Buitenlandse interesse in PWN en Deloitte rapport

Op 21 september werd aan de Vrije Universiteit Brussel het symposium ā€œThe beautiful impact of mathematicsā€ gehouden, waar PWN directeur Wil Schilders een voordracht hield over PWN. Men is in Vlaanderen zeer geinteresseerd in de verrichtingen van PWN, men ziet ook dat het aantal wiskundestudenten in Nederland toeneemt, terwijl hetā€¦

Lees meer

IMO-medaillewinnaars gehuldigd door voorzitter PWN

11 november jongstleden heeft PWN-voorzitter Sjoerd Verduyn Lunel in Eindhoven de medaillewinnaars van de International Mathematical Olympiad (IMO) gehuldigd. Deze vond plaats van 9 /m 16 juli, in Hong Kong. De prijswinnaars werden elk beloond met een bedrag van ā‚¬ 150. De puntenverdeling was als volgt: – Gabriel Visser: 16ā€¦

Lees meer

Aantal wiskundestudenten blijft stijgen

Ook dit jaar is er weer een forse stijging van het aantal 1e jaars wiskunde studenten, zowel aan de universiteiten als aan het HBO. Niet alle universiteiten delen in de vreugde, op sommige plaatsen stagneert of daalt de instroom, maar op de meeste plaatsen stijgt het, op sommige plaatsen zelfsā€¦

Lees meer

Formules komen tot leven

De reizende tentoonstellingĀ Imaginary ā€“ wiskunde in sprankelende beeldenĀ laat wiskundige formules zien als driedimensionale, gekleurde objecten. De tentoonstellingzalĀ  dit schooljaarĀ  in zeven Nederlandse universiteitssteden te zien zijn. De bedoeling is dat vooral scholieren kennismaken met de schoonheid en kunstzinnigheid van wiskunde. Op 16 september vond de opening plaats aan de TUā€¦

Lees meer

Nederlandse wiskunde krijgt nieuwe impuls met Deltaplan

Op 21 maart ontving de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het ā€˜Deltaplan voor de Nederlandse Wiskundeā€™ uit handen van professor Jacob Fokkema, voorzitter van de Commissie Deltaplan Wiskunde.NL. Het plan biedt een geĆÆntegreerde aanpak voor onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding, en innovatie. NWO stelt voor 2016 twee miljoen euroā€¦

Lees meer

Vlaamse interesse voor PWN

In Vlaanderen is veel belangstelling voor hoe we in Nederland ‘de wiskunde’ hebben georganiseerd middels PWN, en wat we de afgelopen jaren allemaal hebben bereikt. OpĀ 26 november 2015Ā was er al een lezing in Gent door de directeur van PWN, getiteld “Platform Wiskunde Nederland en PR voor wiskunde”. Op 21 septemberā€¦

Lees meer

Wiskunde in het Horizon 2020 subsidieprogramma

In het voorjaar van 2016 heeft het directoraat-generaal DG CONNECT een zogenaamde ‘open consultation’ gehouden over wiskunde. Wiskundigen in heel Europa konden zo hun zegje doen over het belang van wiskunde, en welke grote thema’s er met wiskunde zouden moeten worden aangepakt, zoals bijvoorbeeld ‘netwerken’ en ‘complexiteit’. Hierop is massaalā€¦

Lees meer

Conferentie aansluiting havo-hbo

Op woensdag 28 september 2016 organiseren de LWHW (Landelijke Werkgroep HBO Wiskunde) en SLO in Utrecht de conferentie “Hier havo…, hbo hoort u mij? Aansluiten in het hbo op de vernieuwingen in het havo”. In 2013 zijn voor de natuurwetenschappelijke vakken in het havo nieuwe examenprogramma’s ingevoerd. Twee jaar laterā€¦

Lees meer