First Estonian Study Group with Industry

4 – 8 February 2019, Tartu, Estonia. It is open the registration for European Study Group, ESGI151 in Tartu, Estonia, 4th to 8th February 2019. Please find full information here:  https://sisu.ut.ee/esgi151. Registration form: https://sisu.ut.ee/esgi151/node/20582

Lees meer

Leep landmeten

Eerste hulp bij de Wetenschapsquiz 2018. De traditionele VPRO Wetenschapsquiz bevat altijd een wiskundeopgave. Dit jaar gaat die over het eerlijk verdelen van drie even grote kavels land. We helpen je op weg om grip te krijgen op dit schijnbaar onoverzichtelijke probleem. Uiteraard zonder de oplossing weg te geven. Alle…

Lees meer

Master Thesis Prize Call 2019

The Committee Innovation of Platform Wiskunde Nederland announces Best Thesis in Applied Math Award Call for Submission Graduates of Master’s programs and their supervisors are invited to submit high quality theses on any topic in the area of applied mathematics. Master’s programs at any Dutch university are eligible for submission.…

Lees meer

NMC 2019 Veldhoven

The 55th Dutch Mathematical Congress (NMC) will be held at the Koningshof in Veldhoven, on April 23—24, 2019. The NMC 2019 will continue the pilot scheme introduced in 2018, inspired by the “Deltaplan Wiskunde”. It will be a two-day congress, including a conference dinner and an overnight stay. This NMC…

Lees meer

SWI 2019: Wiskundigen gezocht!

Doe mee aan de Studiegroep Wiskunde met de Industrie. Wiskundigen, die mee willen doen aan de Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) 2019, kunnen zich nu registreren op de website. De Studiegroep is een workshop van een week, waarin wiskundigen problemen uit het bedrijfsleven oplossen. De week brengt wiskundigen samen uit de academische wereld, het bedrijfsleven en organisaties…

Lees meer

24 november: de Ars et Mathesisdag

Zaterdag 24 november organiseert Ars et Mathesis (het platform voor mensen met belangstelling voor Kunst in relatie tot Wiskunde) de Ars et Mathesisdag: een symposium over Kunst en Wiskunde. Lokatie: het Mathematisch Instituut en het Freudenthal Instituut van de Universiteit van Utrecht. Alle informatie vindt u in de nieuwsbrief en…

Lees meer

14 December bijeenkomst Aansluiting bij Europa

Het “Deltaplan voor de wiskunde” maakt in Actielijn 11 gewag van “Aansluiting bij Europa”. Zowel bij aanvragen voor ERC grants, als bij de talloze andere mogelijkheden voor subsidiering, blijven de Nederlandse wiskundigen achter, terwijl we het in Nederland als geheel wel erg goed doen. Teneinde de situatie voor de Nederlandse wiskunde te verbeteren, organiseert PWN, samen met het gespecialiseerde bureau Yellow Research, en met financiële ondersteuning door NWO, een bijeenkomst waarin het startsein wordt gegeven voor meer activiteit richting Europese subsidies. Lokaal geven universiteiten wel ondersteuning, maar niet specifiek voor wiskundigen, en dat is hard nodig. Door samen hier aan te werken, zullen we ook voordeel ondervinden, zoals ook duidelijk is gebleken bij de recente ontwikkelingen rondom het Sectorplan Beta+Techniek, hetgeen een direct gevolg is van de reeks rapporten welke de Nederlandse wiskundigen de afgelopen jaren samen hebben geschreven (Visiedocument, Deloitte rapport, Deltaplan). Wij verzoeken u om bijgaande aankondiging breed te verspreiden, en om wiskundigen te stimuleren het evenement bij te wonen, en actief deel te nemen. Tijdens het evenement zullen afspraken gemaakt worden voor vervolgactiviteiten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het zich aanmelden als reviewer voor Europese subsidieprojecten, waarin Nederlandse wiskundigen ook achterblijven in vergelijking met buitenlandse collega’s. Dit heeft dan weer zijn weerslag op successen in Europese programma’s. Klik hier voor alle informatie.

Lees meer

SWI 2019: invitation for companies to propose problems

The next Study Group Mathematics with Industry will be held at Wageningen University & Research from January 28 to February 1, 2019. Companies are invited to contact the organization committee to propose problems. How to participate If you wish to contribute a problem to SWI 2019, please contact the organization…

Lees meer

Aan wiskunde ontkomt niemand

Stefan Buijsman schreef een boek: “Plussen en minnen”, over de rol van de wiskunde in een mensenleven. Dat begint al bij de wiskundige vaardigheden die iedereen vanaf zijn of haar geboorte bezit, om via boekhouden en belastingen uit te komen op de vele toepassingen van vandaag de dag. Wat blijkt?…

Lees meer

Uitreiking medailles IMO finalisten

Vrijdag 9 november werden de nederlandse finalisten van de internationale wiskunde olympiade in het zonnetje gezet. Uit handen van Wil Schilders, directeur van PWN ontvingen zij een medaille. De nederlandse medaillisten van de IMO 2018: – Thomas Chen, brons (18 punten) * studeert nu wiskunde en informatica in Leiden *…

Lees meer