First Estonian Study Group with Industry

4 – 8 February 2019, Tartu, Estonia. It is open the registration for European Study Group, ESGI151 in Tartu, Estonia, 4th to 8th February 2019. Please find full information here:  https://sisu.ut.ee/esgi151. Registration form: https://sisu.ut.ee/esgi151/node/20582

Lees meer

Leep landmeten

Eerste hulp bij de Wetenschapsquiz 2018. De traditionele VPRO Wetenschapsquiz bevat altijd een wiskundeopgave. Dit jaar gaat die over het eerlijk verdelen van drie even grote kavels land. We helpen je op weg om grip te krijgen op dit schijnbaar onoverzichtelijke probleem. Uiteraard zonder de oplossing weg te geven. Alle…

Lees meer

Master Thesis Prize Call 2019

The Committee Innovation of Platform Wiskunde Nederland announces Best Thesis in Applied Math Award Call for Submission Graduates of Master’s programs and their supervisors are invited to submit high quality theses on any topic in the area of applied mathematics. Master’s programs at any Dutch university are eligible for submission.‚Ķ

Lees meer

NMC 2019 Veldhoven

The 55th Dutch Mathematical Congress (NMC) will be held at the Koningshof in Veldhoven, on April 23‚ÄĒ24, 2019. The NMC 2019 will continue the pilot scheme introduced in 2018, inspired by the ‚ÄúDeltaplan Wiskunde‚ÄĚ. It will be a two-day congress, including a conference dinner and an overnight stay. This NMC‚Ķ

Lees meer

SWI 2019: Wiskundigen gezocht!

Doe mee aan de Studiegroep Wiskunde met de Industrie. Wiskundigen, die mee willen doen aan de Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) 2019, kunnen zich nu registreren op de website. De Studiegroep is een workshop van een week, waarin wiskundigen problemen uit het bedrijfsleven oplossen. De week brengt wiskundigen samen uit de academische wereld, het bedrijfsleven en organisaties…

Lees meer

24 november: de Ars et Mathesisdag

Zaterdag 24 november organiseert Ars et Mathesis (het platform voor mensen met belangstelling voor Kunst in relatie tot Wiskunde) de Ars et Mathesisdag: een symposium over Kunst en Wiskunde. Lokatie: het Mathematisch Instituut en het Freudenthal Instituut van de Universiteit van Utrecht. Alle informatie vindt u in de nieuwsbrief en…

Lees meer

14 December bijeenkomst Aansluiting bij Europa

Het¬†“Deltaplan¬†voor¬†de¬†wiskunde”¬†maakt¬†in¬†Actielijn¬†11¬†gewag¬†van “Aansluiting¬†bij¬†Europa”.¬†Zowel¬†bij¬†aanvragen¬†voor¬†ERC¬†grants,¬†als¬†bij de¬†talloze¬†andere¬†mogelijkheden¬†voor¬†subsidiering,¬†blijven¬†de Nederlandse¬†wiskundigen¬†achter,¬†terwijl¬†we¬†het¬†in¬†Nederland¬†als¬†geheel wel¬†erg¬†goed¬†doen.¬†Teneinde¬†de¬†situatie¬†voor¬†de¬†Nederlandse¬†wiskunde te¬†verbeteren,¬†organiseert¬†PWN,¬†samen¬†met¬†het¬†gespecialiseerde¬†bureau Yellow¬†Research,¬†en¬†met¬†financi√ęle¬†ondersteuning¬†door¬†NWO,¬†een bijeenkomst¬†waarin¬†het¬†startsein¬†wordt¬†gegeven¬†voor¬†meer¬†activiteit richting¬†Europese¬†subsidies.¬†Lokaal¬†geven¬†universiteiten¬†wel ondersteuning,¬†maar¬†niet¬†specifiek¬†voor¬†wiskundigen,¬†en¬†dat¬†is¬†hard nodig.¬†Door¬†samen¬†hier¬†aan¬†te¬†werken,¬†zullen¬†we¬†ook¬†voordeel ondervinden,¬†zoals¬†ook¬†duidelijk¬†is¬†gebleken¬†bij¬†de¬†recente ontwikkelingen¬†rondom¬†het¬†Sectorplan¬†Beta+Techniek,¬†hetgeen¬†een¬†direct gevolg¬†is¬†van¬†de¬†reeks¬†rapporten¬†welke¬†de¬†Nederlandse¬†wiskundigen¬†de afgelopen¬†jaren¬†samen¬†hebben¬†geschreven¬†(Visiedocument,¬†Deloitte rapport,¬†Deltaplan). Wij¬†verzoeken¬†u¬†om¬†bijgaande¬†aankondiging¬†breed¬†te¬†verspreiden,¬†en¬†om wiskundigen¬†te¬†stimuleren¬†het¬†evenement¬†bij¬†te¬†wonen,¬†en¬†actief¬†deel te¬†nemen.¬†Tijdens¬†het¬†evenement¬†zullen¬†afspraken¬†gemaakt¬†worden¬†voor vervolgactiviteiten.¬†Daarnaast¬†wordt¬†aandacht¬†besteed¬†aan¬†het¬†zich aanmelden¬†als¬†reviewer¬†voor¬†Europese¬†subsidieprojecten,¬†waarin Nederlandse¬†wiskundigen¬†ook¬†achterblijven¬†in¬†vergelijking¬†met buitenlandse¬†collega’s.¬†Dit¬†heeft¬†dan¬†weer¬†zijn¬†weerslag¬†op¬†successen in¬†Europese¬†programma’s. Klik hier voor alle informatie.

Lees meer

SWI 2019: invitation for companies to propose problems

The next Study Group Mathematics with Industry will be held at Wageningen University & Research from January 28 to February 1, 2019. Companies are invited to contact the organization committee to propose problems. How to participate If you wish to contribute a problem to SWI 2019, please contact the organization…

Lees meer

Aan wiskunde ontkomt niemand

Stefan Buijsman schreef een boek: “Plussen en minnen”, over de rol van de wiskunde in een mensenleven. Dat begint al bij de wiskundige vaardigheden die iedereen vanaf zijn of haar geboorte bezit, om via boekhouden en belastingen uit te komen op de vele toepassingen van vandaag de dag. Wat blijkt?‚Ķ

Lees meer

Uitreiking medailles IMO finalisten

Vrijdag 9 november werden de nederlandse finalisten van de internationale wiskunde olympiade in het zonnetje gezet. Uit handen van Wil Schilders, directeur van PWN ontvingen zij een medaille. De nederlandse medaillisten van de IMO 2018: РThomas Chen, brons (18 punten) * studeert nu wiskunde en informatica in Leiden *…

Lees meer