Stieltjesprijs 2018 voor beste Nederlandse wiskundeproefschrift toegekend

Op donderdag 13 december 2018  is de jury voor de Stieltjesprijs bijeengekomen voor het toekennen van deze prijs voor het beste wiskundige proefschrift verschenen in de periode januari t/m augustus 2018. Omdat de Stieltjesprijs uitgereikt wordt op het NMC en niet meer in het najaar zoals vroeger gebruikelijk, heeft de commissie op verzoek…

Lees meer

Studiegroep Wiskunde met de Industrie kraakt bedrijfsproblemen

Met wallen onder hun ogen hielden de wiskundigen van de Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) op vrijdag hun eindpresentatie voor de deelnemende bedrijven. Zij hebben van 28 januari t/m 1 februari een week lang hun tanden gezet in zes wiskundige vragen uit het bedrijfsleven. Lees meer:https://twitter.com/platformwisk/status/1092772376587235328 Video: https://twitter.com/platformwisk/status/1092772376587235328

Lees meer

Workshop Mathematical Modeling and System-Theoretic Analysis

Date and Time: February 13, 2019, 10:00 – 17:30Venue: MF 11-12, Floor 5, Metaforum, Eindhoven University of Technology, The Netherlands It is our great pleasure to announce our three renowned and internationally recognized keynote speakers: Peter Markowich, Volker Mehrmann and Marie-Therese Wolfram along with several experts both from abroad and…

Lees meer

Ebrina Smallegange (voorzitter NVvW) over de rekentoets

Vanochtend (23 januari) gaf Ebrina Smallegange, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), een heldere uitleg over de plannen van de NVvW betreffende het rekenonderwijs, en integratie daarvan in wiskunde en andere vakken. De rekentoets, zoals door de minister voorgesteld, en waar al vele jaren over wordt gediscussieerd, wordt…

Lees meer

Statistiek bedrijven met één proefpersoon

Speciaal geschikt voor zeldzame ziektes Om de werking van een geneesmiddel te testen, zijn niet altijd grote groepen proefpersonen nodig. Mede dankzij Bayesiaanse statistiek kan elke individuele proefpersoon betrouwbare informatie opleveren. Onderzoekers van het Radboud UMC lieten zien dat zulke trials soms een volwaardig alternatief zijn voor de klassieke testmethode…

Lees meer

The Era of Mathematics

The power of mathematical thinking Mathematics is everywhere. We use it to regulate online payments, find the shortest walking route through a city, predict the weather, optimise train schedules, plan availability of ambulances, develop safe medicine and trace down criminals. Mathematics is also important for innovation in business and industry.…

Lees meer

Onderzoeksprioriteiten vastgesteld in sectorbeelden

Vandaag zijn de sectorbeelden Bèta, Techniek en Social Sciences & Humanities (SSH) aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De onderzoeksbasis in Nederland kan zich versterken met financiële middelen die het ministerie OCW via het regeerakkoord beschikbaar heeft gesteld. www.nwo.nl/actueel/nieuws/2018/12/onderzoeksprioriteiten-vastgesteld-in-sectorbeelden.html Voor het Sectorplan Beta: klik hier.

Lees meer

Wiskundig speelgoed voor gevorderden

Turtletoy allows you to create generative art using a minimalistic javascript Turtle graphics API. You can only create black-and-white line drawings on a square canvas. By offering a very restrictive environment we not only hope to stimulate creativity, we also make sure that the turtles can (at least theoretically) be…

Lees meer

First Estonian Study Group with Industry

4 – 8 February 2019, Tartu, Estonia. It is open the registration for European Study Group, ESGI151 in Tartu, Estonia, 4th to 8th February 2019. Please find full information here:  https://sisu.ut.ee/esgi151. Registration form: https://sisu.ut.ee/esgi151/node/20582

Lees meer

Leep landmeten

Eerste hulp bij de Wetenschapsquiz 2018. De traditionele VPRO Wetenschapsquiz bevat altijd een wiskundeopgave. Dit jaar gaat die over het eerlijk verdelen van drie even grote kavels land. We helpen je op weg om grip te krijgen op dit schijnbaar onoverzichtelijke probleem. Uiteraard zonder de oplossing weg te geven. Alle…

Lees meer