Laatste nieuws

24 november: de Ars et Mathesisdag
 

24 november: de Ars et Mathesisdag

Zaterdag 24 november organiseert Ars et Mathesis (het platform voor mensen met belangstelling voor Kunst in relatie tot Wiskunde) de Ars et Mathesisdag: een symposium over Kunst en Wiskunde. Lokatie: het Mathematisch Instituut en het Freudenthal Instituut van de Universiteit van Utrecht. Alle informatie vindt u in de nieuwsbrief en...
14 December bijeenkomst Aansluiting bij Europa
 

14 December bijeenkomst Aansluiting bij Europa

Het “Deltaplan voor de wiskunde” maakt in Actielijn 11 gewag van “Aansluiting bij Europa”. Zowel bij aanvragen voor ERC grants, als bij de talloze andere mogelijkheden voor subsidiering, blijven de Nederlandse wiskundigen achter, terwijl we het in Nederland als geheel wel erg goed doen. Teneinde de situatie voor de Nederlandse wiskunde te verbeteren, organiseert PWN, samen met het gespecialiseerde bureau Yellow Research, en met financiële ondersteuning door NWO, een bijeenkomst waarin het startsein wordt gegeven voor meer activiteit richting Europese subsidies. Lokaal geven universiteiten wel ondersteuning, maar niet specifiek voor wiskundigen, en dat is hard nodig. Door samen hier aan te werken, zullen we ook voordeel ondervinden, zoals ook duidelijk is gebleken bij de recente ontwikkelingen rondom het Sectorplan Beta+Techniek, hetgeen een direct gevolg is van de reeks rapporten welke de Nederlandse wiskundigen de afgelopen jaren samen hebben geschreven (Visiedocument, Deloitte rapport, Deltaplan). Wij verzoeken u om bijgaande aankondiging breed te verspreiden, en om wiskundigen te stimuleren het evenement bij te wonen, en actief deel te nemen. Tijdens het evenement zullen afspraken gemaakt worden voor vervolgactiviteiten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het zich aanmelden als reviewer voor Europese subsidieprojecten, waarin Nederlandse wiskundigen ook achterblijven in vergelijking met buitenlandse collega’s. Dit heeft dan weer zijn weerslag op successen in Europese programma’s. Klik hier voor alle informatie.
SWI 2019: invitation for companies to propose problems
 

SWI 2019: invitation for companies to propose problems

The next Study Group Mathematics with Industry will be held at Wageningen University & Research from January 28 to February 1, 2019. Companies are invited to contact the organization committee to propose problems. How to participate If you wish to contribute a problem to SWI 2019, please contact the organization...
Aan wiskunde ontkomt niemand
 

Aan wiskunde ontkomt niemand

Stefan Buijsman schreef een boek: “Plussen en minnen”, over de rol van de wiskunde in een mensenleven. Dat begint al bij de wiskundige vaardigheden die iedereen vanaf zijn of haar geboorte bezit, om via boekhouden en belastingen uit te komen op de vele toepassingen van vandaag de dag. Wat blijkt?...
Uitreiking medailles IMO finalisten
 

Uitreiking medailles IMO finalisten

Vrijdag 9 november werden de nederlandse finalisten van de internationale wiskunde olympiade in het zonnetje gezet. Uit handen van Wil Schilders, directeur van PWN ontvingen zij een medaille. De nederlandse medaillisten van de IMO 2018: – Thomas Chen, brons (18 punten) * studeert nu wiskunde en informatica in Leiden *...
Newsletter NWO week 42
 

Newsletter NWO week 42

Mathematics of Planet Earth Symposium on November 8 The MPE Symposium will be held at CWI, Amsterdam on November 8, 2018 from 12.30-18.00. The theme this time is Patterns and Mathetmatical Structures. Keynote speakers are: Henk Dijkstra (IMAU, Utrecht), Felix Beckebanze (Mathematical Institute, Utrecht), and Henk Schuttelaars (Mathematics, T.U. Delft)....
2nd Study Group with Industry in Cyprus (ESGI146), 3-7 December 2018-PLEASE REGISTER
 

2nd Study Group with Industry in Cyprus (ESGI146), 3-7 December 2018-PLEASE REGISTER

The 2nd Study Group with Industry in Cyprus (146th European Study Group with Industry) is co-organised by MI-NET, SciShops.eu and Cardiff University (School of Mathematics) and will be hosted at the University of Cyprus from 3-7 December 2018, in Nicosia. This is also a “co-creation event with society” and it will be...
Message ICIAM President wrt 2019 ICIAM Prizes
 

Message ICIAM President wrt 2019 ICIAM Prizes

It is my pleasure to announce today the winners of the 2019 ICIAM Prizes. These prizes will be awarded during the opening ceremony of the ICIAM 2019 congress that will take place in Valencia (Spain) on 15-19 July, 2019. Following our rules, the public announcement has been made today. Please,...

Vakantiecursus


Platform Wiskunde Nederland organiseert jaarlijks de vakantiecursus voor leraren in de exacte vakken in havo, vwo en hbo en andere belangstellenden. Dit is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. De cursus wordt sinds 1946 jaarlijks gegeven. De cursus is voor wiskundedocenten van elk niveau toegankelijk, evenals voor studenten van lerarenopleidingen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus met teksten van de voordrachten. Bij de cursus is inbegrepen een warme maaltijd op vrijdag en een lunch op zaterdag. De vakantiecursus is een professionaliseringsactiviteit die is aangemeld bij het Lerarenregister (in de afgelopen jaren 10 registerpunten). Voor de Vakantiecursus 2018 klikt u hier.

Partners en ondersteuning

PWN is partner van NWO, KWG en NVvW

logonwo kwg  NVvW

PWN ondersteunt KennisLink

Kennislink