Publicaties

Samenstelling

De zittende commissieleden zijn aan het eind van hun termijn en daarom afgetreden. De commissie zal een geheel nieuwe samenstelling krijgen.

Doelstellingen

De commissie ziet het als haar taak het publiceren van hoogwaardig wiskundig materiaal te faciliteren en te stimuleren. Dit omvat:
* Bundelen van de bestaande activiteiten rond publicaties in wiskundig Nederland.
* Een efficiëntieslag maken met het uitgeven van tijdschriften die onder verantwoordelijkheid van   KWG en NVvW vallen.
* Aandacht voor nieuwe vormen van publicatie zoals Open Access.

Links naar publicaties

Onderstaande lijst geeft de links van de publicaties (tijdschriften en uitgeverijen) die onder de aandacht van de commissie vallen.

Nieuw Archief voor Wiskunde, een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Het richt zich op een ieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezig houdt en stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.
Pythagoras, hét wiskundetijdschrift voor jongeren, eveneens een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.
Euclides, het orgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en tevens vakblad voor de wiskundeleraar.
Epsilon Uitgaven. Deze beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde. Ook verschijnen er delen van de Zebra-reeks, een serie bedoeld voor leerlingen op het VWO en algemeen belangstellenden.
Vierkant voor Wiskunde. Deze stichting organiseert ieder jaar wiskundige zomerkampen voor jongeren van 10 tot 18 jaar, maar geeft daarnaast wisschriften en doeboeken uit voor jongeren.
Indagationes Mathematicae. This is the quarterly journal for Mathematical Sciences of the Royal Dutch Mathematical Society. The journal aims at the publication of original mathematical research papers of high quality, preferably of interest to a large segment of the mathematics community.
Boekerij van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Het KWG beschikt volgens de Statuten over een “Boekerij” van boeken en tijdschriften. De boeken zijn bij de Centrale Bibliotheek van de UvA ondergebracht en worden daar beheerd. Herman te Riele schreef een artikel over de Boekerij in Nieuw Archief voor Wiskunde.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.